Učenje kroz igru: Dete nije bezobrazno već radoznalo!

Da li ste čuli za izraz “tabula rasa”? Naš prevod sa latinskog bi bio “prazna tabla”,…

Beba mora da se igra, jer tako uči!

Od prve do druge godine, dete je još uvek u senzomotornom stadijumu razvoja, tako da svet…