Podnošenje zahteva za odlaganje plaćanja dugovanog poreza

Opštinska uprava u Odžacima obaveštava poreske obveznike, fizička lica koja imaju neizmirene obaveze po osnovu poreza…