Zašto se ljubimo u ponoć za Novu godinu?

Svi dobijamo poljubac u ponoć kada 31. otkuca ponoć, a znate li kada je i zašto…