Poltronstvo

U svakoj velikoj grupi postoji hijerarhija unutar koje se uspostavlja dinamika između različitih društvenih uloga. Uloga…