Obaveštenje za poreske obaveznike

Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara koji je stupio na snagu 15. decembra 2018. godine…

Opomene poreskim obaveznicima čija su dugovanja veća od 5000 dinara

Odeljenje lokalne poreske administracije Gradske uprave grada Sombora objavilo je obaveštenje o izdavanju opomena fizičkim licima…