Kako babice ‘na prvi pogled’ znaju da je beba rođena pre termina?

Verovatni termin porođaja i nosi takvo ime jer je teško odrediti tačan datum začeća, a onda…