Okrugli sto povodom stupanja na snagu izmene Zakona o porodičnom nasilju

Za primenu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici obuke prolaze policajci, sudije i tužioci. Do 1.…