Krsturska škola dobila posebno priznanje za projekat „STEM devojke“

Nakon što je u Briselu proglašena za školu ambasadora projekta STEM school label, krsturska škola je…