Poseta ombudsmana Nacionalnom savetu Rusina

U okvirima poseta svima nacionalnim savetima u Vojvodini, Nacionalni savet (NS) Rusina u Ruskom Krsturu  posetio…