Poslednji trenutak da se obnovi Pobednik: Simbol Beograda uskoro se skida sa Kalemegdana

Sanacija temelja spomenika ima za cilj da zaustavi neravnomerno sleganje postojećeg temelja i naginjanje vrha stuba u…