Postavljanje saobraćajne signalizacije u Bezdanu

Na osnovu projekta saobraćaja i saobraćjne signalizacije, u Bezdanu je postavljena vertikalna saobraćajna signalizacija u zoni…

Obeležavanje i postavljanje saobraćjane signalizacije u bloku 82

U toku ove nedelje završeni su radovi na obeležavanju horizontalne saobraćajne siglanlizacije i postavljanju vertikalne saobraćajne…