Potvrda samo ako ste predali zahtev

Zahtev za zamenu zdravstvene knjižice do sada je podnelo šest miliona osiguranika, dok 800.000 to još…