Potpisan Ugovor o realizaciji projekta obnove i unapređenja Projekta sanacije objekta Tehničke škole u Opštini Odžaci

Vlada Republike Srbije je Programom obnove i unapređenja objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti…