Projektor za „Šećerka“

Lepo je kada neko uputi osmeh, lepu reč mališanu, a kada još pritom uruči poklon onda…