Rok za uplatu prve akontacije 14. februar 2019. godine

Gradska uprava Grada Sombora, Odeljenje lokalne poreske administracije, podseća obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna…