Prvi filmski festival i dani francuskih, nemačkih i švedskih filmova

Pored brojnih likovnih, muzičkih i dramskih programa, kao i programa za mlade, tekuću godinu je obeležila…