Zašto nam se ljudi sve manje dopadaju?

Ljudi, kao psihološka, biološka i socijalna bića, veći deo svog života provode u zajednicama, okruženi sebi…

Čemu nas (ne)uči popularna psihologija?

Iako, generalno gledano, još uvek postoji doza podozrivosti prema savetima iz domena psihologije, kao o društvenoj…

Sprečite zimsku depresiju

Depresija i melanhonija su česte pojave tokom zimskog perioda. Ukoliko primetite da ste više umorni i depresivniji nego u…

Iracionalna uverenja koja vode u konflikte u braku ili vezi

 Kognitivno bihejvioralni psihoterapijski pristupi su veoma uspešni ne samo u individualnom psihoterapijskom tretmanu već i u…