Obaveštenje o izmeni posedanja putnih prelaza na teritoriji opštine Odžaci

U skladu sa Obaveštenjem o izmenama posedovanja putnih prelaza koje je izdalo Akcionarsko društvo za upravljanje…