Radovi u Kolutu

Planom radova na održavanju saobraćajnih površina za naseljeno mesto Kolut u 2018. godini predviđeni su  sledeći…