Postoji li još uvek rahitis kod dece?

Rahitis je bolest koju, u užem smislu, izaziva nedostatak vitamina D, u dobu kada je on…