Rani Javni uvid povodom izrade plana generalne regulacije naselja Lipar

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 16. maja 2019. godine do…