Predaja otpadne ambalaže od pesticida

Udruženje inostranih proizvođača pesticida u Srbiji (SECPA) u periodu od 3. do 7. jula u okviru…