Zabranjeno sedenje na španskim stepenicama u Rimu

Turisti i lokalno stanovništvo više ne mogu da sede na čuvenim španskim stepenicama u Rimu. Italijanska…