Sprečavanje uzurpacije državnog zemljišta

Polazeći od Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Skupština grada Sombora donela je Odluku o skidanju useva sa…