Za sanaciju prevodnice Bezdan više od 7 mil EUR

Kako je nedavno saopštila Pokrajinska vlada, među pet odobrenih projekata u okviru prekogranične saradnje Mađarska –…