JKP “Vodovod” Crvenka 05.11.2018.

U Crvenki se i danas nastavlja sa komunalnim uređenjem mesta, te je odrađeno orezivanje grana u…