Šta novi Zakon o transfuziji donosi za dobrovoljne davaoce krvi

Novi Zakon o transfuzijskoj medicini koji je stupio na snagu 1. januara, predviđa da se prikupljanjem…