Potpisan ugovor o saradnji u cilju izrade plana detaljne regulacije romskog naselja u Bačkom Monoštoru

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) potpisala je ugovore sa 11 gradova i opština među kojima…