“I zaljubi se Cica u princa i zaljubi se princ u Cicu”: Da li znate iz koje pesme su ovi stihovi?

Sigurni smo da znate. “Zaljubi se Cica u princa… i zaljubi se princ u Cicu” stihovi…