Radovi na mesnom groblju u Gakovu, dezinfekcija javnih česmi na teritoriji Grada

Na mesnom groblju u Gakovu, radnici JKP „Prostor“ Sombor izvršili su radove na zameni dotrajalih štafli…

„Zelenilo“ vrši dezinfekciju ustanova na teritoriji Sombora

Radnici JKP „Zelenilo“ Sombor, tokom današnjeg dana, izvršavali su dezinfekciju ustanova od važnog značaja za građane.…

“Zelenilo” vrši dezinfekciju dečijih igrališta na teritoriji grada Sombora

Radnici Javnog komunalnog preduzeća „Zelenilo“ Sombor, tokom današnjeg prepodneva, prema nalogu Štaba za vanredne situacije, nastavili…

Nastavak akcije dezinfikovanja javnih površina u svim naseljenim mestima na teritoriji Grada

Po nalogu Štaba za vanredne situacije Grada Sombora, nastavljen je tretman dezinfekcije javnih površina. Paralelno sa…

“Zelenilo” nastavlja sa održavanjem javne rasvete na teritoriji grada

Tokom današnjeg prepodneva, radnici JKP „Zelenilo“ Sombor, Odeljenja za održavanje javne rasvete izvršavali su zamenu dotrajalih…

Radovi na održavanju javne rasvete na teritoriji grada

Odeljenje za održavanje javne rasvete JKP “Zelenilo” Sombor, tokom prepodneva izvršilo je zamenu dotrajalih sijalica na…

Suzbijanje larvi komaraca na teritoriji grada 14. i 15. maja

Preduzeće „Eko-san plus“ d.o.o, iz Beograda, koje je ovlašćeno za vršenje usluge suzbijanja komaraca na teritoriji…

Nastavljena kosidba zelenih površina na teritoriji grada

Svoje redovne aktivnosti, radnici zaduženi za održavanje parkovskog i javnog zelenila JKP „Zelenilo“ Sombor, nastavili su…