Završna testiranja na postrojenju za preradu otpadnih voda u Vrbasu

Centralno postrojenje za preradu otpadnih voda u Vrbasu, vredno 25 mil EUR, jedna je od navećih…