Terenske ekipe JKP „Energana“ Sombor uvek spremne

Ekipe sektora za održavanje toplovodne mreže tokom redovne kontrole sistema za distribuciju toplotne energije uočile su nepravilnosti u radu sistemu. Curenje na predizolovanim cevima primećeno je na adresi Prote Mateje Nenadovića 2-4, gde su u najkraćem mogućem roku ekipe održavanja sanirale kvar na toplovodnoj mreži i omogućile da sistem može nesmetano da snadbeva korisnike toplotnom energijom.
Ovim putem molimo građane da obaveste dežurnu službu JKP „Energana“ Sombor na telefon 025/5-440-060 ili 063/600-284 ukoliko primete nepravilnosti u radu sistema kako u stanovima, tako i nepravilnosti u vidu curenja i isparavanja na javnim površinama.