Tradicionalno nagrade najuspešnijima sportistima

Kalendarska i sportska godina je na izmaku pa je Sportski savez opštine Apatin pozvao sportske klubove i udruženja da svoje preloge za najuspešnije dostave lično u kancelariji udruženja ili putem elektronske pošte na mejl sportskisavez@live.com. Nagrade će se dodeljivati u osam kategorija, a predlozi se mogu dostavi do 13. januara 2017. godine – navodi se dopisu.

Kategorije su sledeće:

– Najuspešniji sportista
– Najuspešnija sportistkinja
– Najuspešniji sportski kolektiv
– Najuspešniji mladi sportista
– Najuspešnija mlada sportistkinja
– Najuspešniji sportski stručnjak
– Najuspešnija organizacija u R.S.I.
– Najuspešnija sportska manifestacija