Tretman suzbijanja komaraca

Tretman suzbijanja komaraca sa zemlje i iz vazduha sa područija opštine Apatin biće izvedeni u subotu 11.05.2019. godine.

Tretiraće se zaštitni priobalni pojas uz Apatin iz vazduha, dok će se sa zemlje tretirati sva naseljena mesta na teritoriji opštine Apatin. Tretmani će se izvoditi preparatima na bazi lambda-cihalotrina i deltametrina.

Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje 5 km od navedenih mesta tretiranja. Dejstvo preparata traje tri dana.