Turistička organizacija opštine Odžaci dobila godišnji plan rada

Na sednici Skupštine opštine Odžaci, odlučeno je kakav će biti plan i program rada Narodne biblioteke „Branko Radičević“, a usvojen je i Izveštaj o njihovom radu tokom prošle godine. Sem toga, odbornici su usvojili sledeća akta:

  1. Zaključak o davanju saglasnosti na Plan i program rada Narodne i muzejske jedinice za 2021. godinu,
  2. Zaključak o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Usluga“ Odžaci za 2021. godinu,
  3. Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Kosta Stamenković“ Srpski Miletić,
  4. Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jožef Atila“ Bogojevo,
  5. Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad „Odžaci“ Odžaci,
  6. Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora i predsednika i člana Nadzornog odbora Javne ustanove Sportski centar Odžaci. 

Osmom sednicom Skupštine predsedavala je zamenica predsednika Skupštine opštine Odžaci, Aleksandra Ćirić.