Tužilaštva u Somboru pod jednim krovom

Ministar pravde Republike Srbije Nela Kuburović, obišla je zgradu u kojoj su smešteni Više i Osnovno javno tužilaštvo u Somboru. Zgrada tužilaštava u Somboru je prva zgrada u kojoj je javnotužilačka služba u zgradi koja je namenjena isključivo za njihov rad.

Tužilaštva su smeštena u zgradi bivše OŠ „21. oktobar“ koja je na osnovu potpisanog trojnog Protokola o saradnji između predstavnika Ministarstva pravde i državne uprve, Školske uprave Zapadnobačkog upravnog okruga i  Grada Sombora, rekonstruisana za namane javnotužilačke službe u Somboru.

– Danas, tačno tri godine posle potpisivanja Protokola imamo priliku da vidimo da je taj protokol realizovan i da su prostorije dodeljene  na korišćenje Višem i Osnovnom javnom tužilaštvu. Zgrada je za nešto manje od deset meseci u potupnosti adaptirana, a za rekonstrukciju i adaptaciju 1600 kvadratnih metara prostora, uloženo je  oko 92 miliona dinara.  Ispred Ministarstva moram da izrazim veliko zadovoljstvo što na kraju godine, tokom koje smo veliku pažnju posvetili upravo unapređenju infrastrkturnih kapaciteta i sudova i tužilaštava možemo da obiđemo ovaj objekat i da konstatujemo da viši i osnovni javni tužioci i zamenici javnih tužilaca u Somboru imaju izuzetno  dobre uslove za  rad, a nadamo se da će se to u sledećoj godini odraziti  na rezultate njihovog rada – istakla je Kuburović.

Kuburović je navela da  i u sledećoj godini Ministarstvo pravde namerava da nastavi sa poboljšanjem infrastrukturnih kapaciteta i sudova i tužilaštava.

Javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Somboru Zoran Divjak se zahvalio Vladi Republike Srbije, Ministarstvu pravde i Gradu Somboru što su omogućili da tužilaštva imaju zgradu, adaptiranu upravo za potrebe tužilaštva.

Gradonačelnica Grada Sombora Dušanka Golubović je istakla, da je zgrada u kojoj su smeštena tužilaštva jedan lep primer saradnje republičkih i lokalnih organa.

-Postojala je dobra volja svih zainteresovanih strana da tužilaštvo, kako Više tako i Osnovno,  u Somboru dobiju svoju zgradu zahvaljujući sredstvima koje je obezbedilo Ministarstvo pravde. Danas imamo jedan lep, uređen objekat,  sa lepim uslovima za rad kada su u pitanju tužioci i drugi u tužilaštu uopšte. Ovaj objekat ima korisnu funkciju koja će opravdati  svoju svrhu i postojanje  – istakla je Golubović.

Zorica Stojšić,  prvi zamenik Republičkog javnog tužioca u ime RJT se zahvalila Ministarstvu pravde, ministarki Kuburović  i njenim pomoćnicima kao i svima onima koji su učestvovali u adaptaciji ovog objekta i omogućili da  Više i Osnovno javno tužilaštvo u Somboru dobiju onakve prostorije za rad kako i dolikuje takvom tužilaštvu.

-Sigurna sam da će i Više i Osnovno tužilaštvo još uspešnije i bolje raditi u ovakvim prostorijama, s obzirom da su uslovi za rad zaista savršeni i adekvatni. – kazala je Stojšić.

Kuburović je obišla i zgradu lokalne samouprave u Somboru.

Hronologija

Trojni protokol o saradnji između predstavnika Ministarstva pravde i tada državne uprave, Školske uprave Zapadnobačkog upravnog okruga i Grada Sombora potpisan je 26. Decembra 2013. godine. Cilj  potpisnika je bio da se preduzmu aktivnosti usmerene u pravcu prenošenja prava korišćenja na objektima koji se nalaze u Somboru, sa OŠ „21. Oktobar“ na Ministaarstv o pravde. Vlada Rs je 30. avgusta 2014. godine  donela odluku o davanju na korišćenja  ovog objekta za potrebe smeštaja Višeg i Osnovnog javnog tužilaštva u Somboru.

Radovi na rekonstrukciji zgrade počeli su tokom februara 2016. godine, ukupna vrednost izvdenih radova je 92.634.000,00 dinara.

Javnotužilačka služba se preselila na novu lokaciju tokom novembra 2016. godine – navodi se u dopisu Poslova informisanja i odnosa sa javnošću Gradske uprave grada Sombora.