U MZ Apatin u toku podela tableta za larvicidni tretman komaraca

Obaveštavaju se građani da u prostorijama MZ Apatin mogu preuzeti BTI tablete za larvicidni tretman komaraca MOS Cross projekta.
BTI tablete se koriste u komunalnoj higijeni za suzbijanje varvi komaraca: 1 tableta na 200 litara vode (bure za kišnicu) ili 1 tableta na 1 m2 vodene površine (podrumi sa vodom, bazeni i sl.), 1 tableta na 1m3 (septičke jame, kontejneri sa vodom i sl.). Građani će uz tablete dobiti i detaljnije uputstvo za upotrebu.
Tablete su obezbeđene u sklopu Interreg IPA prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija za finansijsko razdoblje 2014. – 2020. godina odobrenog projekta „Kontrola komaraca u pograničnom području“.