U nedelju izbori za Savet MZ “Donji grad“ Kula

Izbori za Savet mesne zajednice „Donji grad“ biće održani  18. avgusta 2019. godine, a kandidaturu za nove članove ove mesne zajednice predalo je 11 kandidata. Na listi kandidata se nalaze Predrag Zorić, Aleksandar Mosorka, Mirjana Leđenac, Žuvani Horn, Saša Goločorbin, Sanja Batinar, Maćaš Selinger, Žolt Goga, Melinda Burić-Balint Zoltan Gonczlik i Dragan Kovačev.

Izbori će biti sprovedeni na 5 biračkih mesta, koja će biti otvorena od 7 do 20 časova.

Svaki građanin sa prebivalištem na području mesne zajednice koji je navršio 18 godina života i koji ima biračko pravo, ima pravo da bira i da bude biran u Savet mesne zajednice.

Ukupno je upisano 5.114 birača sa pravom glasa.