U petak sednica SO Kula

Predsednik Skupštine opštine Kula Vladimir Đurović zakazao je dvadesetu sednicu lokalnog parlamenta za petak 24. septembar 2021. godine sa početkom u 10 časova. Pred odbornicima će se naći jedanaest tačaka na dnevnom redu među kojima je predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Kula za 2021. godinu i Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Kula za period od 01.01. do 30.06.2021. godine.

Odbornici će, između ostalog, razmatrati i predloge Odluka o: finansijskoj podršci porodici sa decom i poboljšanju uslova za zadovoljavanje osnovnih potreba dece pri obrazovanju i vaspitanju, o umanjenju vrednosti nepokretnosti u javnoj svojini opštine Kula, pokretanju postupka za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Kula i predlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Kula, kao i predlog Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune

Programa poslovanja JKP “Prečistač Vrbas-Kula” Vrbas za 2021. godinu i Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune Posebnog programa za korišćenje sredstava iz budžeta opštine Vrbas i Kula JKP “Prečistač Vrbas-Kula” Vrbas za 2021. godinu.

Sam kraj sednice rezervisan je za kadrovska rešenja i odbornička pitanja.