U planu izgradnja brze saobraćajnice koja će povezati Bačku i Banat

Vojvođani bi narednih godina trebalo da dobiju novu brzu saobraćajnicu od graničnog prelaza sa Mađarskom do rumunske granice.
Javno preduzeće “Putevi Srbije” raspisalo je javnu nabavku za Studiju opravdanosti sa Idejnim projektom izgradnje brze saobraćajnice IB reda, granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg) – Sombor – Kula – Vrbas – Srbobran – Bečej – Kikinda – granični prelaz sa Rumunijom (Nakovo).
U planu je brza saobraćajnica u četiri trake, kojom će vozila moći da idu 100 km/h. Procenjena vrednost nabavke je 300 miliona dinara bez PDV-a. Ponudu je potrebno dostaviti do 30. marta 2020. godine, a istog dana će u 10 biti otvaranje ponuda. Poziv za podnošenje prijava i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti na sajtu JP „Putevi Srbije“.