U sedištu okruga održan sastanak o primeni izmena Zakona o prekršajima

U  četvrtak, 10.11.2016. godine u sedištu Zapadnobačkog upravnog okruga održan je sastanak koji je otvorila načelnik okruga mr Latinka Vasiljković, a koji je organizovan na inicijativu predsednika Prekršajnog suda u Somboru Snežane Nikolajev. Sastanak je organizovan s obzirom na potrebu implementacije izmena Zakona o prekršajima („Sl. glasnik RS“, br. 65/13 i 13/16) čiji je rok godinu dana od dana stupanja na snagu, a koji ističe 27.02.2017. godine. U tom smislu, na sastanku je inicirana potreba za uskađivanjem Odluka grada Sombora i Odluka opština Apatin, Kula i Odžaci, u skladu sa novim izmenama Zakona o prekršajima. Ovim Odlukama, pored usklađivanja sa Zakonom o prekršajima, proširiće se polje primene instituta Prekršajnog naloga, kao ekonomičnijeg i efikasnijeg sredstva za procesuiranje prekršaja od postupka pred sudom. Osim toga, Skupština grada/opštine, u skladu sa Zakonom, u obavezi je da propiše novčane kazne za prekršaje u fiksnom iznosu. Sastanku su prisustvovali načelnici gradske/opštinskih upravi sa teritorije Zapadno Bačkog Upravnog Okruga, kao i predstavnici njihovih inspekcijskih službi – navodi se u zvaničnom saopštenju službe informisanja ZBUO.