U skladu sa okruženjem

Zdravlje je ravnoteža, harmonija jina i janga. Zdravlje je ravnoteža između unutrašnje i spoljašnje sredine, mentalnih i fizičkih aktivnosti, hrane biljnog i životinjskog porekla, kuvane i presne hrane, soli u ulja, i između bezbrojnih povezanih činilaca. Jin i jang, univerzalne sile širenja i skupljanja, kreiraju sve pojave. Ekstremno jang, u spektru hrane, su meso, živina, jaja, tvrdi mlečni proizvodi, rafinisana so, i oni su prejaki za svakodnevnu upotrebu. Krajnje jin namirnice su meki mlečni proizvodi, tropsko voće i povrće, med i šećer, kafa i drugi stimulatori i alkohol, i njihova energija je previše ekspanzivna za svakodnevnu upotrebu.

Makrobiotika ne zahteva da promenite vašu religiju, način razmišljanja ili lični stil života. Ona jedino zahteva da se hranite u skladu sa vašim okruženjem. Dobro se hraneći, stvorićete red i balans u vašem svakodnevnom životu. Vaš umirujući način će se proširiti i na vašu porodicu i zajednicu a konačno će uticati i na ceo svet. Kada jednom osetite istinsku energiju hrane i naučite kako da kontrolišete svoje zdravlje, ponašanje i misli kroz kuvanje, ne možete nikada da se vratite starim, nesvesnim i čulnim načinima ishrane. Pošto ste pripremili izbalansirane celovite obroke, vaše fizičko stanje će se popraviti. Vaše razmišljanje će postati jasno i fokusirano. Vaša vizija budućnosti će biti blistava i radosna. Pažljivo kuvanje je ključ za održavanje sklada sa prirodnim svetskim okruženjem.

Ravnoteža jina i janga
Zdravlje je ravnoteža, harmonija jina i janga. Zdravlje je ravnoteža između unutrašnje i spoljašnje sredine, mentalnih i fizičkih aktivnosti, hrane biljnog i životinjskog porekla, kuvane i presne hrane, soli u ulja, i između bezbrojnih povezanih činilaca. Jin i jang, univerzalne sile širenja i skupljanja, kreiraju sve pojave. Ekstremno jang, u spektru hrane, su meso, živina, jaja, tvrdi mlečni proizvodi, rafinisana so, i oni su prejaki za svakodnevnu upotrebu. Krajnje jin namirnice su meki mlečni proizvodi, tropsko voće i povrće, med i šećer, kafa i drugi stimulatori i alkohol, i njihova energija je previše ekspanzivna za svakodnevnu upotrebu. Između ovih ekstrema nalazi se središnja kategorija hrane koja je više uravnotežena i koja više odgovara za svakodnevnu upotrebu. Tu spadaju integralne žitarice, mahunarke, povrće, morske alge, semenke,orašasti plodovi i lokalno voće. Žorž Ošava nas je učio da na taj način posmatramo energiju hrane i u poslednjih trideset pet godina moj život se upravljao prema tom kompasu. Filozofija jina i janga se pod različitim nazivima i oblicima nalazi u Bibliji, Upanišadama, budističkim sutrama i drugim svetim spisima i klasicima.

Hrana je odraz onoga ko kuva
Da bismo uravnotežili jin i jang, moramo da naučimo kako da stvaramo, transformišemo i modifikujemo energiju. Naše telo, hrana i naša okolina su promenljivi oblici i obrasci energije. Shvatanje dinamike promena i njeno primenjivanje na sve aspekte života da bi se uvećalo naše zdravlje i sreća, jeste cilj makrobiotike. Tako postajemo neizmerno prilagodljiviji. U stanju smo da odgovorimo na svaku promenu okolnosti i da radosno prigrlimo život u svim njegovim manifestacijama. Energija uzima mnoge oblike, a jin i jang idu uvek zajedno i prelaze jedan u drugog. Noć prelazi u dan, zima u proleće, a planine u doline. Naš je život, takođe, igra mnogih takvih polariteta.

Hrana koju jedemo je refleksija stanja i prosuđivanja kuvara koji je kuva. Kvalitet izbora hrane, način na koji se seče, dužina kuvanja, količina začina, način serviranja za stolom i njen ukus i miris – sve to zavisi od kuvara. Dan za danom, kuvanjem postavljamo temelj zdravlja i blagostanja porodice. Kuvar čije je zdravlje dobro i čije je prosuđivanje zdravo, priprema hranljive obroke, koji nas zadovoljavaju i koji su prijatni za oko. On je sposoban da menja kuvanje u skladu sa godišnjim dobima ili vremenskim prilikama, obiljem ili nestašicom određenih sastojaka i ličnim stanjem i potrebama sopstvene porodice. Ta osoba je u stanju da to čini za svaki obrok sa beskrajnom zahvalnošću, raznovrsnošću i odgovornošću.

Preuzeto: Zdravahrana.com