U toku druga faza projekta “Reforma poreza na imovinu”, građani još uvek mogu da šalju predloge

U toku je sprovođenje druge faze projekta  “Reforma poreza na imovinu”, kako bi učešće građana u ovom procesu bilo veće i značajnije. Građani i dalje imaju priliku da putem zvanične internet prezentacije opštine Kula www.kula.rs, pošalju  predloge  na koji način potrošiti novac prikupljen po osnovu poreza na imovinu.  Predlozi mogu da obuhvate infrastrukturna ulaganja, kapitalne investicije, socijalna učaganja, kao i druge projekte koje su značajni za razvoj naše sredine.

Svoje predloge građani mogu poslati putem linka http://kula.rs/reforma-poreza-na-imovinu-anketa/  odnosno mejla anketa@kula.rs

Porez na imovinu je sopstveni prihod svake lokalne samouprave. To znači da kompletan iznos koji građani uplate za ovaj porez ostaje u njihovoj opštini.

Švajcarski projekat „Reforma poreza na imovinu“ zajednički sprovode Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstvo finansija i Vlada Švajcarske.

Preuzeto: kula.rs