U toku izrada vodiča za primenu novog Etičkog kodeksa funkcionera u lokalnim samoupravama

Radionica o Vodiču za primenu Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave održana je u Vršcu 27. i 28. novembra.

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) izradila je novi Etički kodeks funkcionera lokalne samouprave, a tim povodom je organizovana radionica radi šireg prihvatanja i što boljeg sprovođenja kodeksa.

Cilj radionice je bio da se sa predstavnicima struke i prakse po pitanju primene Etičkog kodeksa funkcionera lokalnih samouprava, u diskusiji dođe do konkretnih predloga i sugestija koji bi to elementi bili pogodni za izradu Vodiča.

Kodeks se sastoji od 12 načela:

 1. Vladavina prava i zakonitost
 2. Odgovornost
 3. Otvorenost, pristupačnost i transparentnost
 4. Građansko učešće
 5. Poštovanje izborne volje i ukazanog poverenja
 6. Uzornost
 7. Profesionalnost
 8. Pravičnost, objektivnost i nepristrasnost
 9. Savesno i domaćinsko upravljanje
 10. Lični integritet
 11. Ravnopravnost i nediskriminacija
 12. Poštovanje i učtivost

Ispred Grada Sombora na radionici je učestvovala načelnica Gradske uprave Helena Roksandić Musulin, a učestvovali su i predstavnici iz Niša, Bačke Topole, Plandišta, Užica i Agencije za borbu protiv korupcije.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću