U toku Javni poziv za sufinansiranje starih i umetničkih zanata

Grad Sombor objavio je Javni poziv za delatnost starih i umetničkih zanata sa sedištem na teritoriji Grada Sombora za sufinansiranje projektnih aktivnosti.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju udruženja i privredni subjekti koji obavljaju delatnost starih i umetničkih zanata koji su upisani u registar Agencije za privredne registre, ili neki drugi nadležni registar i imaju sedište, odnosno registrovan ogranak, na teritoriji Grada Sombora.

Za sufinansiranje projektnih aktivnosti starih i umetničkih zanata Grad je izdvojio sredstva u iznosu od 1.000.000,00 dinara.

Grad Sombor će sa svim udruženjima i privrednim subjektima koji obavljaju delatnost starih i umetničkih zanata, koji ispunjavaju uslove zaključiti ugovor o poslovno – tehničkoj saradnji.

Za više informacija o Javnom pozivu, uslovima, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave pogledajte ovde.