U toku je javna rasprava o nacrtu Odluke o javnoj rasveti na teritoriji grada Sombora

Odeljenje za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave grada Sombora organizuje javnu raspravu o nacrtu Odluke o javnoj rasveti na teritoriji grada Sombora.

Javna rasprava traje od 10.01.2020. do 27.01.2020. godine, nakon čega će nadležno odeljenje održati javnu prezentaciju 27.01.2019. godine od 10,00 do 11,00 časova u sobi 142 zgrade Županije, Trg Cara Uroša broj 1.

Svi zainteresovani građani svoje predloge i komentare za nacrt Odluke o javnoj rasveti na teritoriji grada Sombora mogu da dostave u pisanom obliku na adresu: Odeljenje za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave grada Sombora, Trg Cara Uroša broj 1, 25000 Sombor, ili u elektronskom obliku na jsolar@sombor.rs  najkasnije do 27.01.2020. godine.

Originalni javni poziv na javnu raspravu i nacrt Odluke o javnoj rasveti na teritoriji grada Sombora možete da pogledate ovde.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću