U toku popis romske populacije na teritoriji opštine Kula

Na teritoriji opštine Kula u toku je popis romske populacije u cilju izrade baze podataka. Trenutno se vrši popis u Ruskom Krsturu i Sivcu.

Svi oni koji u toku popisa nisu zatečeni na adresi na kojoj su prijavljeni i nisu uvedeni u bazu podataka, treba da se jave u kancelariju 307, u zgradi Opštinske uprave, Lenjinova broj 11, u Kuli.

Uporedo sa prikupljanjem podataka, pri kraju je i izrada Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji opštine Kula.