Učesnicima konkursa za dodelu sredstava u oblasti protivpožarne zaštite dodatni rok za dopunu dokumentacije

Komisija za sprovođenje postupka raspodele sredstava iz budžeta grada Sombora za nevladine organizacije i udruženja građana u oblasti protivpožarne zaštite, održala je 1. sednicu, radi otvaranja prijava na konkurs i pregleda podnete dokumentacije.

Komisija je konstatovala da je na Konkurs dostavljeno 11 prijava,  od kojih je pet udruženja dostavilo kompletnu, a šest nepotputnu dokumentaciju.

Organizacije  koje nisu dostavile  traženu dokumentaciju imaju obavezu da je DOPUNE do 26. marta 2018. godine.

Na 1. sednici, održanoj 20. marta 2018. godine, Komisija je sačinila tabelarni prikaz pristiglih prijava i dokumentacije koja nedostaje kod prijava pojedinih organizacija.

Izvod iz zapisnika Komisija za sprovođenje postupka raspodele sredstava iz budžeta grada Sombora za nevladine organizacije i udruženja građana u oblasti protivpožarne zaštite, sa pregledom prijava na konkurs i naznakom o  potrebi dopune dokumentacije, dostupan je ovde.

Izvor: sombor.rs