Ultrazvučni pregledi u trudnoći – kada se rade i zbog čega su važni

Ultrazvučni pregledi su podeljeni po periodima, a u odnosu na razvoj pojedinih organa i sistema kod bebe.

Kada bi trudnica trebalo da obavi ultrazvučne preglede i šta oni sve podrazumevaju?

Prvi ultrazvučni pregled u trudnoći

Na prvom ultrazvučnom pregledu utvrđuje se starost i vitalnost trudnoće i isključuje postojanje vanmaterične trudnoće.

4D/3D ultrazvuk od 11. do 13. nedelje trudnoće

Ovim pregledom se uočavaju i mere markeri za Daunov sindrom.

4D/3D ultrazvučni pregled od 20. do 24. nedelje trudnoće

Pregled koji se radi u drugom trimestru trudnoće obuhvata:

– analizu spoljašnjeg izgleda ploda

– analizu moždanih struktura (moždane komore, mali mozak, corpus calosum, prisustvo očnih sočiva)

– analizu spoljašnjeg izgleda ploda (da li postoji rascep usne, kakva je simetrija lica)

– analizu trbušnih organa (želudac, dijafragma, mokraćna bešika, bubrezi)

– fetalnu ehokardiografiju- UZ srca ploda

– pregled posteljice i količine plodove vode

– protok (doppler) pupčanih arterija.

4D/3D ultrazvučni pregled od 28. do 32. nedelje trudnoće

Poslednjim UZ pregledom se vrše sledeći pregledi kod bebe:

– analiza spoljašnjeg izgleda ploda (da li postoji rascep usne, kakva je simetrija lica)

– pregled kičmenog stuba

– analiza moždanih struktura

– analiza trbušnih organa

– sagledavanje bubrega i creva (najznačajniji deo ovog pregleda) 

– fetalna ehokardiografija- UZ srca ploda

– protok (doppler) pupčanih arterija

– pregled posteljice i količina plodove vode.

Color doppler ultrazvučni pregled

Doppler je neinvazivni pregled koji utvrđuje i procenjuje protok krvi kroz najvažnije krvne sudove ploda i uterusa i lekaru daje uvid u stanje fetoplacentne i uteroplacentne cirkulacije.

Cervikometrija

Određivanje i procena dužine i zatvorenosti grlića.

Preuzeto: Yumama.com