Uređen stadion u Bezdanu

Aktivisti MO SNS u Bezdanu danas su organizovali radnu akciju u okviru koje su sređivali stadion u Bezdanu.
U okviru akcije aktivisti su uredili zelene površine, a ujedno i betonski teren koji se nalazi uz fudbalski teren kao i ogradu oko njega. Takođe su posečene grane na ulazu u stadion kao i drveće koje je ometalo kretanje meštanima.
Akciju su pomogli MO SNS iz Bačkog Brega, Koluta, Bačkog Monoštora i Rastine, a aktivisti se zahvaljuju svima koji su uzeli učešće u ovoj akciji i ujedno najavljuju nove aktivnosti na ulepšavanju svog sela.

Piše: redakcija